30 May 2018

Helsingin Taitoluisteluklubi ja Qridi Sport yhteistyöhön

Helsingin Taitoluisteluklubi ottaa Qridi Sport -ohjelmiston käyttöön muodostelmaluistelujoukkueissaan.

Helsingin Taitoluisteluklubi on menestynyt ja vireä taitoluistelun erikoisseura. Heidän jäillään luistelee vuosittain 800-1000 lasta, nuorta ja aikuista. Muodostelmaluistelussa Helsingin taitoluistelijaklubi on lajin edelläkävijä: se oli perustamassa Suomen ensimmäistä muodostelmaluistelujoukkuetta jo vuonna 1984. Seuran joukkueet, kolminkertainen maailmanmestari Helsinki Rockettes ja junioripuolella kansainvälisellä tasolla menestynyt Team Fintastic, ovat maailman huippujoukkueita.

Qridi Sport on pedagoginen urheilijan kehittämisympäristö, joka mahdollistaa valmentamisen aiempaa kokonaisvaltaisemmin. Sovelluksen avulla urheilija voi reflektoida tekemistään itsearviointien kautta, asettaa henkilökohtaisia tavoitteita toiminnalleen sekä täyttää harjoitus- tai ruokapäiväkirjaa ja tehdä valmentajan antamia harjoitteita. Itsearviointien lisäksi myös valmentaja, joukkuetoverit ja vanhemmat voivat antaa palautetta urheilijalle.

“Säännöllinen oman toiminnan reflektointi ja eri osapuolilta tuleva palaute ohjaa urheilijoita kiinnittämään huomiota omaan hyvinvointiinsa ja kehittymään urheilijana. Pitkältä aikaväliltä kertyvä visualisoitu data tukee valmennustyötä ja urheilijan kasvua itseohjautuvaksi.”

Kimmo Koskenkorva
Qridi Oy

Taitoluisteluyhteisönä Helsingin Taitoluisteluklubi on ainutlaatuinen, joka tarjoaa kannustavan ja innostavan ympäristön onnistua, kehittyä ja kasvaa niin urheilijana kuin ihmisenä. Qridi Sportin käyttö tukee hyvin näiden arvojen ja tavoitteiden toteuttamista.

”Qridi auttaa meitä – niin urheilijoita kuin valmentajia – monin tavoin tavoitteellisessa urheilussa ja voimme antaa myös palautetta arvostavasti ja henkilökohtaisesti.”

Kaisa Arrateig
Päävalmentaja, Helsinki Rockettes

Qridi-sovellus on brändätty Helsingin Taitoluisteluklubin väreillä ja logoilla. Brändäyksen on mahdollistanut seuran yhteistyökumppani, Apteekki Medena.

Kimmo Koskenkorva

Qridi Sport myynti
Qridi Oy | qridisport.fi
kimmo@qridi.fi | +358 40 573 3274

Kirsi Nurmi-Haikonen

Toiminnanjohtaja
Helsingin Taitoluisteluklubi
kirsi@helsingintaitoluisteluklubi.com

Qridi