Opettajan iloksi, oppilaan hyödyksi.

Mikä Qridi on?

QRIDI ON FORMATIIVISEN ARVIOINNIN JA OPPIMISEN ANALYTIIKAN OHJELMISTO PERUSASTEILLE

Qridi on kehitetty lukuisien suomalaisten opettajien ja asiantuntijoiden kanssa vastaamaan uuden perusopetuksen opetussuunnitelman asettamiin vaatimuksiin.

Qridi visualisoi oppimista

Qridi tekee oppimisen näkyväksi monipuolisista arvioinneista kertyvän datan avulla. Arvioinnit voivat olla muodoltaan oppilaan itsearviointia tai muiden osapuolten tekemää arviointia oppilaasta. Keskiössä arvioinneissa on oppilaan itsereflektio. Arvioinnin kohteena voivat olla esimerkiksi työskentelyn taidot, laaja-alainen osaaminen, asenne, arvostukset tai käyttäytyminen.

Qridi tukee arviointikulttuurin kehittämisessä

Qridi auttaa kouluja jalkauttamaan arkeen hyviä arviointikäytäntöjä. Qridi edesauttaa uuden arviointikulttuurin muotoutumisessa ja mahdollistaa oppilaan kehittymisen entistä paremmaksi oppijaksi sekä ihmiseksi. Perusasteen ohella Qridi on käytössä myös urheiluseuroissa ja aikuisopiskelijoilla.

Qridi etäopetuksessa

Oppilaat koulussa? Osa kotona? Kaikki kotona? Käytössä tuhat ja yksi materiaalia, tunnusta ja sovellusta? Siirry Qridin etäopetussivulle ja opi miten ottaa homma haltuun helposti.

Opettajalle

Qridi tarjoaa opettajalle didaktisen lähestymistavan, jolla on helppo toteuttaa opetuksessa formatiivista arviointia monipuolisilla tavoilla. Qridin soveltuu kaikkien oppiaineiden opetukseen ja sitä käyttävät niin luokanopettajat, aineenopettajat kuin erityisopettajatkin. Kokonaisvaltainen formatiivisen arvioinnin digitaalinen työkalu mahdollistaa oppilaan itse-, vertais- ja ryhmäarvioinnin sekä huoltajan ja opettajan antaman arvioinnin helppokäyttöisessä ympäristössä. Tehtävälistan avulla opettaja näkee reaaliaikaisesti oppilaiden edistymisen annetuissa tehtävissä. Opettaja voi asettaa oppilaan kanssa hänelle henkilökohtaisia tavoitteita, joiden toteutumista on helppo seurata. Monipuolisesti käytettynä Qridi on koulutyön organisointi- ja arviointityökalu niin opettajalle kuin oppilaille.

Oppilaalle

Oppilaan on mahdollista käyttää Qridiä nettiselaimen tai mobiilisovelluksen kautta. Selkeässä ja visuaalisessa käyttöliittymässä oppilas voi vastata opettajan hänelle osoittamiin itse-, vertais- ja ryhmäarviointeihin, itsearvioida hänelle suunnattuja tehtäviä sekä reflektoida oppimistaan päiväkirjaan sanallisesti, äänitiedostoin tai vaikkapa emojeita hyödyntäen. Oppilaalla on mahdollista asettaa itselleen opettajan kanssa tavoitteita ja seurata niiden etenemistä. Seuraamalla omaa edistymistään monipuolisten raporttien avulla sekä asettamalla itselleen tavoitteita oppilas oppii ymmärtämään sekä ohjaamaan omaa oppimistaan entistä paremmin. Qridin käyttöliittymän suunnittelussa on huomioitu koulunsa vasta aloittaneet sekä yläkoululaiset.

Raportit

Qridin ehdoton suola on raportit opettajille, oppilaille ja huoltajille. Monipuoliset yhteenvedot arvioinneista helpottavat opettajan työtä, luovat hyvän pohjan keskusteluille oppilaiden kanssa ja ennen kaikkea auttavat oppilaita ymmärtämään oppimistaan syvemmin. Qridissä on mahdollista ohjata ja seurata oppilaan yksilöllistä oppimisprosessia lukuisisilla eri tavoilla. Käyttämällä Qridiä opetuksessaan huomaa varmasti arvioinnin ohjaavan vaikutuksen. Se mitä päätetään havainnoida ja dokumentoida alkaa väistämättä runsastua toiminnassa.

QRIDI & OPS2016

MONIPUOLISET ARVIOINTITAVAT JA HUOLTAJAN OSALLISTAMINEN

Qridin avulla on mahdollista arvioida ja samalla opettaa laaja-alaista osaamista: tiedon, taidon, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta sekä käyttäytymistä. Työkalu on laadittu erityisesti jatkuvan oppimisen arviointiin ja ohjaukseen.

Opettajan käytössä on laaja työkalupakki: oppilaiden itse-, vertais- sekä ryhmäarviointi sekä opettajan ja huoltajan antamat arvioinnit, oppimispäiväkirja ja tehtävälista.

Opettajalla, oppilaalla ja huoltajalla on kaikilla omat käyttöliittymät.

OPPIMISPROSESSIN TALTIOIMINEN JA OPPILAAN AKTIIVINEN ROOLI

Kaikki arvioinnit tallentuvat järjestelmään oppilaan alle. Qridi tarjoaa helposti luettavat raportit trendiviivoina ja erilaisina kuvaajina oppilas ja ryhmäkohtaisesti.

Oppilailla on mahdollisuus ottaa valokuvia esimerkiksi omasta kuvataiteen tai käsityön työvaiheesta oppimispäiväkirjaansa. Päiväkirja on myös loistava paikka oppilaille reflektoida oppimisprosessiaan Qridiin tallennetun datan avulla.

Tehtävälistan avulla oppilas ja opettaja saavat selkeän kuvan oppilaan edistymisestä tehtävissään. Samalla oppilas oppii arvioimaan ja ymmärtämään omaa oppimistaan.

TAVOITEKESKEISYYS

Qridissä oppilas ja opettaja voivat asettaa oppilaalle henkilökohtaisia tavoitteita sekä seurata niiden toteutumista reaaliaikaisesti. Asetettu tavoite voi olla lyhyttä aikaa koskeva tai koko lukuvuoden mittainen. Tavoitteiden toteutumisen seuraamista helpottaa opettajan oppilaille teettämät monipuoliset arvioinnit.

@qridicom ille hieno onnistuminen. Pedagogiikan ja tuotekehityksen vahvuudet pelissä!
https://t.co/sdR8A0egIP

Congratulations all #ReimagineEducation2020 winners! Thank you @ReimagineHEdu for the conference. It was a pleasure to be present!

Shiny happy people holding hands at the Qridi booth in #IBvirtual exhibition! Free #learnerprofile posters, virtual raffle and quality tools to support #studentagency and #skillsdevelopment @SilveriJenna @PackalenMarkus @tonieskola @HenriKarjalain1

Lataa lisää

Työntekijämme

Toni Eskola
Toimitusjohtaja

toni(ät)qridi.fi
+358 445399845

Henri Karjalainen
Pedagoginen johtaja

henri(ät)qridi.fi
+358 456784326

Tiina Kakko
Myyntipäällikkö

tiina(ät)qridi.fi
+358 44 9850 686

Markus Rehu
Projektit ja markkinointi

markus(ät)qridi.fi
+358 408615779

Lasse Koskela
Teknologiajohtaja

lasse(ät)qridi.fi

Minna Nieminen
Asiakastuki ja grafiikka

minna(ät)qridi.fi

Akos Podolszki
Tuotekehitys

akos(ät)qridi.fi

Jukka Pirinen
Tuotekehitys ja tietoturva

jukka(ät)qridi.fi

Juho Junnila
Tuotekehitys

juho(ät)qridi.fi

Kimmo Koskenkorva
Qridi Sport myynti

kimmo(ät)qridi.fi
+358 40 573 3274
qridisport.fi

Markus Packalen
Kansainväliset projektit ja oppiminen

markus.packalen(ät)qridi.fi

Jouni Ryynänen
Testaus

jouni(ät)qridi.fi

Ville Kosola
Liikuntatieteiden asiantuntija, ohjelmistosuunnittelija

ville(ät)qridi.fi

Minttu Myllynen
Lärande och bedömning/ Oppiminen ja arviointi

minttu(ät)qridi.fi

Hanna Koskela
Myynti & Oppimisen asiantuntija

hanna(ät)qridi.fi

Maria Marin
Oppimisen ja arvioinnin asiantuntija

maria(ät)qridi.fi
+358 45 630 1567

Jenna Silveri
Global Sales & Learning

jenna(ät)qridi.fi

Etsimme kansainväliseen myyntiin henkilöä oppimisen sektorille. Ota yhteyttä!

Aloita käyttö

OTA YHTEYTTÄ

Opettaja: Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä ja kerromme Qridin käytöstä tarkemmin.
Oppilas: Pyydä opettajalta tunnukset.
Huoltaja: Pyydä huollettavasi opettajalta tunnukset.

Nimi (pakollinen)

Työsähköposti (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Koulu (pakollinen)

Kunta / Kaupunki (pakollinen)

Ota meihin yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu(ät)qridi.fi

Qridi Oy
Kasarmintie 13A, 90130 Oulu
Y-tunnus: 2718279-9
asiakaspalvelu(ät)qridi.fi

Tietosuojassäännöt

Tietosuojaseloste – Asiakas- ja markkinointirekisteri

Copyright © 2019 – All Rights Reserved.

Qridi