Opettajan iloksi, oppilaan hyödyksi.

"Uudenlainen lähestymistapa arviointiin mahdollistaa itse-, vertais-, ryhmä- ja huoltajien arvioinnin helppokäyttöisessä ympäristössä. Innovatiivisessa tuotteessa on valtavasti sekä kehitys- että kansainvälistä potentiaalia. Koulumaailmassa tukee oivasti osaamisperusteisuutta sekä soveltuu uuteen opetussuunnitelmatyöhön."

Olli-Pekka Heinonen

"Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa.”
(Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012; Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005)

“Sillä, että opetukseen sisällytetään formatiivista arviointia on valtava merkitys oppimiseen”
(Hattie, J. (2012) Visible Learning for Teachers.)

"Olemme erittäin tyytyväisiä Qridiin, se on nopeuttanut ja helpottanut jokapäiväistä arviointityötämme. Oppilaat ovat ottaneet helpon itsearviointityökalun hyvin vastaan. Jatkamme Qridin käyttöä ahkerasti jokaisen liikuntatunnin päätteeksi, eli päivittäin."
Teemu Tittonen, Liikunnan opettaja, Ritaharjun koulu

Kenelle & miksi?

Kenelle Qridi on suunnattu?

Qridi on suunniteltu vastaamaan perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiosion asettamaan haasteeseen. Olemme huomioineet oppilaan käyttöliittymässä koulunsa vasta aloittaneet sekä yläkoululaiset. Qridi sopii kaikkien oppiaineiden opettamiseen. Käyttäjinä ovat luokan- ja aineenopettajat. Qridiä käyttää myös aikuisopiskelijat ja urheiluseurat.

Qridi on organisointityökalu opettajan ja oppilaan arkeen

Qridi auttaa kouluja jalkauttamaan arkeen hyviä arviointikäytäntöjä. Qridi edesauttaa uuden arviointikulttuurin muotoutumiseen luokkahuoneessa ja mahdollistaa oppilaan kehittymisen entistä paremmaksi oppijaksi sekä ihmiseksi. Qridi tarjoaa opettajalle didaktisen lähestymistavan, jolla on helppo toteuttaa opetuksessa formatiivista arviointia monipuolisilla tavoilla. Monipuolisesti käytettynä Qridi on koulutyön organisointi- ja arviointityökalu niin opettajalle kuin oppilaille.

Itseohjautuvuudesta ja oppimisen omistajuudesta

Qridin avulla oppilas osallistuu oppimisprosessin kaikkiin vaiheisiin: tavoitteen asetteluun, toteutukseen ja arviointiin. Näin oppilas kasvaa itseohjautuvaksi, ottaa vastuun omasta tekemisestään ja hänellä on vahva omistajuus oppimisestaan.

Opettajalle

Qridi on kehitetty lukuisien suomalaisten opettajien ja asiantuntijoiden kanssa vastaamaan uuden perusopetuksen opetussuunnitelman asettamiin vaatimuksiin. Opettaja hallinnoi oman käyttöliittymänsä kautta oppilasryhmäänsä. Kokonaisvaltainen formatiivisen arvioinnin digitaalinen työkalu mahdollistaa oppilaan itse-, vertais-, ja ryhmäarvioinnin sekä huoltajan ja opettajan antaman arvioinnin helppokäyttöisessä ympäristössä. Tehtävälistan avulla opettaja näkee reaaliaikaisesti oppilaiden edistymisen annetuissa tehtävissä. Opettaja voi asettaa oppilaan kanssa hänelle henkilökohtaisia tavoitteita, joiden toteutumista on helppo seurata. Monipuolisesti käytettynä Qridi on koulutyön organisointi- ja arviointityökalu niin opettajalle kuin oppilaille.

Oppilaalle

Oppilaan on mahdollista käyttää Qridiä nettiselaimen tai mobiilisovelluksen kautta. Selkeässä ja visuaalisessa käyttöliittymässä oppilas voi vastata opettajan hänelle osoittamiin itse-, vertais- ja ryhmäarviointeihin, itsearvioida hänelle suunnattuja tehtäviä sekä reflektoida oppimistaan päiväkirjaan sanoin ja valokuvin. Oppilaalla on mahdollista asettaa itselleen opettajan kanssa tavoitteita ja seurata niiden etenemistä. Seuraamalla omaa edistymistään monipuolisten raporttien avulla sekä asettamalla itselleen tavoitteita oppilas oppii ymmärtämään sekä ohjaamaan omaa oppimistaan entistä paremmin.

Raportit

Qridin ehdoton suola on raportit opettajille, oppilaille ja huoltajille. Monipuoliset yhteenvedot arvioinneista helpottavat opettajan työtä, luovat hyvän pohjan keskusteluille oppilaiden kanssa ja ennen kaikkea auttavat oppilaita ymmärtämään oppimistaan syvemmin. Qridissä on mahdollista ohjata ja seurata oppilaan yksilöllistä oppimisprosessia lukuisisilla eri tavoilla. Käyttämällä Qridiä opetuksessaan huomaa varmasti arvioinnin ohjaavan vaikutuksen. Se mitä päätetään havainnoida ja dokumentoida alkaa väistämättä runsastua toiminnassa.

QRIDI & OPS2016

MONIPUOLISET ARVIOINTITAVAT JA HUOLTAJAN OSALLISTAMINEN

Qridin avulla on mahdollista arvioida ja samalla opettaa laaja-alaista osaamista: tiedon, taidon, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta sekä käyttäytymistä. Työkalu on laadittu erityisesti jatkuvan oppimisen arviointiin ja ohjaukseen.

Opettajan käytössä on laaja työkalupakki: oppilaiden itse-, vertais- sekä ryhmäarviointi sekä opettajan ja huoltajan antamat arvioinnit, oppimispäiväkirja ja tehtävälista.

Opettajalla, oppilaalla ja huoltajalla on kaikilla omat käyttöliittymät.

OPPIMISPROSESSIN TALTIOIMINEN JA OPPILAAN AKTIIVINEN ROOLI

Kaikki arvioinnit tallentuvat järjestelmään oppilaan alle. Qridi tarjoaa helposti luettavat raportit trendiviivoina ja erilaisina kuvaajina oppilas ja ryhmäkohtaisesti.

Oppilailla on mahdollisuus ottaa valokuvia esimerkiksi omasta kuvataiteen tai käsityön työvaiheesta oppimispäiväkirjaansa. Päiväkirja on myös loistava paikka oppilaille reflektoida oppimisprosessiaan Qridiin tallennetun datan avulla.

Tehtävälistan avulla oppilas ja opettaja saavat selkeän kuvan oppilaan edistymisestä tehtävissään. Samalla oppilas oppii arvioimaan ja ymmärtämään omaa oppimistaan.

TAVOITEKESKEISYYS

Qridissä oppilas ja opettaja voivat asettaa oppilaalle henkilökohtaisia tavoitteita sekä seurata niiden toteutumista reaaliaikaisesti. Asetettu tavoite voi olla lyhyttä aikaa koskeva tai koko lukuvuoden mittainen. Tavoitteiden toteutumisen seuraamista helpottaa opettajan oppilaille teettämät monipuoliset arvioinnit.

Jos haluat tietää tarkemmin mistä Qridissä oikein olikaan kyse, niin tsekkaa seuraava webinaaritallenne (15min):
www.youtube.com/watch?time_continue=5418&v=Io9nCuDJN9w
... Lue lisääNäytä vähemmän

Katso Facebookissa
·Jaa

Vantaalainen luokanopettaja ja verkkopedagogi Markus Humaloja opettaa oppilaitaan laajalti kiinnostusta herättäneen käänteisen oppimisen mallin mukaan. Työssään hän hyödyntää Qridin tehtävälista-ominaisuutta.

Lue tästä tarkemmin:
https://t.co/x5VkO5FsIV

Finland has highly autonomous teachers, an emphasis on play and almost entirely rejects standardised testing @GuardianAus https://t.co/eiteDQIiE4 @latikambourke @sannigrahn @Heino1Olli @sakuidealist

Posti toi mielenkiintoisen kirjan! #deeplearning #koneoppiminen #edtech #mahdollisuus #innostus Psst. @LaruX

Lataa lisää

Työntekijämme

Toni Eskola
Toimitusjohtaja

toni(ät)qridi.fi
+358 445399845

Henri Karjalainen
Pedagogiikka ja asiakkuudet

henri(ät)qridi.fi
+358 456784326

Markus Rehu
Projektit ja markkinointi

markus(ät)qridi.fi

Lasse Koskela
Teknologiajohtaja

lasse(ät)qridi.fi

Minna Niemelä
Asiakastuki ja grafiikka

minna(ät)qridi.fi

Akos Podolszki
Tuotekehitys

akos(ät)qridi.fi

Jukka Pirinen
Tuotekehitys ja tietoturva

jukka(ät)qridi.fi

Juho Junnila
Tuotekehitys

juho(ät)qridi.fi

Kimmo Koskenkorva
Qridi Sport myynti

kimmo(ät)qridi.fi
qridisport.fi

Haemme lisää oppimisen osaajia ja R&D:n ammattilaisia. Hae meille!

SOVI KOKEILUSTA

OTA YHTEYTTÄ

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Koulu (pakollinen)

Kunta / Kaupunki (pakollinen)

Ota meihin yhteyttä ao. lomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen info(ät)qridi.fi

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Qridi Oy
Arkistokatu 4, 90100 Oulu
Y-tunnus: 2718279-9

Tietosuojaseloste

Copyright © 2017 – All Rights Reserved.