Opettajan iloksi, oppilaan hyödyksi.

Qridin käyttö etäopetuksessa

Kokoaa opettajille, oppilaille ja huoltajille yhteen alustaan kaikki etäopetuksen tehtävänannot niin oppikirjoista kuin sähköisistä alustoista (Google Classroom, Microsoft Teams ym.)

Mahdollistaa oppilaiden edistymisen ja opiskelun sujumisen seuraamisen ja ohjaamisen reaaliaikaisesti - sekä oppimisen tavoitteisiin että hyvinvointiin liittyen

Sopii kaikkien perusopetuksen oppiaineiden ja vuosiluokkien opettamiseen

Qridi mahdollistaa formatiivisen arvioinnin toteuttamisen myös etätyöskentelyssä ja summatiiviseen arviointiin vaikuttavien suoritusten dokumentoinnin

Opettajat ja koulujen johtajat ympäri Suomen elävät keskellä haastavia aikoja. Siirtyminen etäopetukseen nopeastikin esimerkiksi karanteenin tai alueellisen tautitilanteen niin vaatiessa on mahdollista. Monessa kunnassa ja kaupungissa tehdään suunnitelmia hybridiopetukseen siirtymisen varalle: opetuksen organisointiin siten, että oppilaita voi olla sekä koululla, että etänä.

Mitä kevään kokemuksesta opittiin? Kirjat voidaan ottaa kotiin, oppitunteja voidaan pitää etäyhteyksien avulla ja tehtäviä voidaan tehdä erilaisten sovellusten avulla. Haasteeksi kuitenkin nousee se, kuinka opettajat voivat seurata ja ohjata oppilaittensa yksilöllisiä oppimisprosesseja reaaliaikaisesti. Kuinka opettajalla pysyy kokonaiskuva hallussa siitä, miten oppilaat edistyvät opiskellessaan kotona? Kuinka oppilasta autetaan hahmottamaan mitä hänen pitää milloinkin tehdä? Tarvitaan työväline datan kokoamiseen ja työskentelyn organisoimiseen.

Viime kevät osoitti, että Qridi soveltuu erinomaisesti edellä mainittujen haasteiden ratkaisemiseen: Qridiä käytettiin kevään etäopetusjakson aikana erinomaisin tuloksin niin pienissä kyläkouluissa kuin kokonaisissa kaupungeissakin. Monet kunnat Suomessa ovat ohjeistaneet koulujaan ja opettajiaan käyttämään Qridiä mahdollisen etäopetuksen aikana myös jatkossa. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun Qridin käyttöä harjoitellaan jo lähiopetuksen aikana, jolloin siirtyminen etäopiskeluun sujuu vaivattomimmin.

Kuinka Qridiä käytetään etäopetuksessa?

  • Tehtävälistalla voi jakaa erilaisia tehtäviä oppilaille. Tehtävien ohjeistuksen voi antaa kirjoittamalla tekstiä, äänittämällä puhetta, kuvaamalla ohjevideon, jakamalla linkkejä, upottamalla YouTube-videoita tai ohjaamalla oppilaita kirjan tai jonkin digitaalisen oppimateriaalin pariin. Oppilaat voivat palauttaa tehtävänsä ja arvioida edistymistään samalla, kun opettaja seuraa heidän edistymistään reaaliajassa. Opettajat voivat antaa oppilaille palautetta heidän tehtäväpalautuksistaan.
  • Päiväkirjan avulla oppilaat voivat reflektoida omaa oppimistaan. Oppilaat voivat lisätä tekstiä, kuvia, äänileikkeitä ja videoita tukeakseen reflektioitaan. Opettaja voi seurata oppilaiden edistymistä reaaliajassa ja antaa heille palautetta.
  • Arviointi-työkalulla voi aktivoida oppilaita reflektoimaan omaa oppimistaan ja tehdä hyvinvointiin tai arjen taitoihin liittyviä kyselyitä etäopetusjakson aikana.
  • Näiden lisäksi Qridi mahdollistaa kevyiden testien tekemisen, tavoitteiden asettamisen sekä tarjoaa opettajien käyttöön useita laadukkaita valmiita oppimiskokonaisuuksia (esimerkiksi lukemaan oppiminen, Liikkuva koulu, tunnetaidot, jne.).

Qridi täydentää Google Classroomin ja Microsoft Teamsin käyttöä

 


Tutustu tarkemmin

Qridi Oy
Kasarmintie 13A, 90130 Oulu
Y-tunnus: 2718279-9
asiakaspalvelu(ät)qridi.fi

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Asiakas- ja markkinointirekisteri

Copyright © 2019 – All Rights Reserved.

Qridi