28 April 2020

Etäopiskelun vastapainoksi liikuntahaasteita

Etäopiskelu poikkeaa monella tapaa opettajan aikatauluttamasta ja rytmittämästä lähiopetuksesta. Jokaisen oppilaan tulee perheensä kanssa ratkaista, miten järjestää koulupäivän rytmityksen unen, ruokailun, oppiaineiden sijoittelun ja opiskelun tauotuksen osalta. Oulun kaupungin Liikkuva koulu haluaa olla Qridi Oy:n kanssa mukana tuomassa oppilaille ideoita koulupäivää tauottavista ja piristävistä liikuntatuokioista. Tutustu Oulun Metsokankaan koululla tehtyyn Liikkuva koulu-videoon.

Liikuntahaasteet tuovat jokaiseen koulupäivään kuvin tai videoin opastettuja motorisia perustaitoja harjoittavia liikkeitä. Harjoitteet on helppo tehdä kotona ilman erillisiä liikuntavälineitä. Liikuntahaasteita on yhteensä kaksikymmentä ja kullekin päivälle on yleisimmin kolme eri taitotasoista liikettä, joilla oppilas voi haastaa itseään. Liikuntahaasteet on mahdollista suorittaa yhdestä neljään viikkoa kestävissä jaksoissa.

Qridissä liikuntahaasteet löytyvät Qridin-kirjastosta Liikkuva koulu -oppimiskokonaisuuden alta. Haasteet on kuvattu tehtäväkorteiksi, joissa on oppilaille havainnolliset video/kuva/tekstiohjeistukset. Kun tuokio on suoritettu, oppilas voi merkitä kohdan suoritetuksi. Hän voi myös dokumentoida haasteen suorittamista päiväkirjalla, jonne voi lisätä kuvia, videoita ja ääntä. Opettajan on Qridissä helppo seurata koko luokan edistymistä haasteen suorittamisessa.

Qridi on oululainen oppimisen tukemiseen tehty digitaalinen työkalu, joka on käytössä Oulun kaupungin perusasteen kouluilla. Koko Suomessa Qridiä käyttää yli 60 000

Motoriset perustaidot ovat taitoja, joilla selvitään arkipäivän liikkumistarpeista. Niitä ovat mm. käveleminen, juokseminen, hyppääminen, heittäminen, kiinniottaminen, potkaiseminen ja lyöminen. Tutkimusten mukaan koulupäivän aikainen liikunta, fyysisen aktiivisuuden määrä sekä hyvä kestävyyskunto ovat yhteydessä hyvään koulumenestykseen. Motoristen taitojen hallitseminen vaikuttaa aivojen kehittymiseen, sillä samat keskushermoston mekanismit vastaavat sekä motoristen että tiedollisten taitojen ohjauksesta. Monipuolinen liikunta tukee tätä kokonaisuutta edistämällä neuromotorista kehitystä ja motoristen taitojen oppimista. Lisää tutkimustietoa voit lukea Faktaa express -esitteestä.

Liikuntahaasteet on alun perin luotu Opetus- ja kulttuuriministeriön Oulun kaupungille myöntämän Liikkuvan koulu- rahoituksen turvin. Välipalaksi motorisia taitoja-ideavihkosen on koostanut lasten liikunnan kouluttaja ja opettaja Leena Mikkola. Aineistoa on muokattu etäaikaan ja Qridiin sopivaksi Liikkuvan koulun, koululiikunnan ja Liikkuvan opiskelun kanssa.

Lisätietoja:

Liikuntakoordinaattori,  Kati Grekula, kati.grekula@ouka.fi, p. 0406569610, Oulun kaupunki, Liikkuva koulu
Pedagoginen johtaja Henri Karjalainen, henri@qridi.fi, p. 045 678 4326, Qridi Oy

Kuvien/videoiden tallennustyöt Ismo Miettinen. Kuvattavina toimivat Tanja Ylisirniö sekä Tiia Mensonen.

Qridi