18 June 2018

Dynamo luo energiaa lapsille

Ei sillä ole niin väliä, että mitä tekee. Kunhan on porukka.

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävä yhdistys Dynamo Juniorit on syksystä lähtien järjestänyt hyvinvointivalmennusta Oulun koululaisille. Kohtaamiset ovat toiminnallisia – lapsia ei istuteta jakkaroille elämänlaatuluentoja kuuntelemaan.

Ryhmät kokoontuvat valmentajansa johdolla tunniksi joka viikko läpi lukuvuoden. Sitten pelataan norsupalloa, sählyä, rakennetaan esterata tai ryhdytään kaupunkisotaan. Ryhmäläiset saavat itse ideoida tekemisiään. Yksi ryhmä teki myös videoita ystävyydestä.

Dynamo Junioreiden toiminnanjohtaja Anna Niemi ja hallituksen puheenjohtaja Vesa Karjalainen kertovat, että tekemiseen liittyy joka kerta hyvinvointia tukevaa opetusta.

Esimerkiksi siten, että pelaamisen aikana toisille ryhmäläisille saa puhua vain kannustamalla. Tai niin, että joku saa tehtäväkseen esittää lintsaria tai valittajaa ja yhdessä mietitään, miten sellainen käytös vaikuttaa ryhmään.

”Valmennus sopii hyvin aroille ja ujoille oppilaille. Ryhmissä keskitytään kohtaamaan kaikki ja opetellaan toisten huomioimista. Kysytään kuulumisia ja puhutellaan nimellä. Oppilaalle tulee olo, että hän kysyi minulta ja että mitä tahansa mielessä pyörii, niin sen voi sanoa”, Karjalainen selvittää.

Tavoitteena on kehittää ryhmäläisten itsetuntoa ja antaa heille kiva hetki kerran viikossa. Osa ryhmistä on keksinyt itselleen nimen, kuten Danisterit tai Ditto-Dynamo, ja suunnitellut logon.

”Pyrimme siihen, että kaikki löytävät jotain tekemistä, mistä tykkäävät ja saavat hyvän mielen. Se antaa voimavaroja elämään ja työelämätaitoja tulevaisuuteen, kun on huomannut, että voi vaikuttaa asioihin ja oppia uutta”, Niemi sanoo.

Hänen mukaansa hyvinvointivalmennusta tarvitaan kipeästi.

”Koululaisten terveyskyselyistä tulee ilmi ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. Moni nuori ei luota itseensä eikä tiedä, missä on hyvä.”

Valmennuksella yritetään ennaltaehkäistä ongelmia. Vesa Karjalainen kertoo, että päättyneenä lukuvuonna hyvinvointivalmennusryhmiä pyöri kuudella ala- tai yläkoululla. Ryhmät kootaan oppilaiden hakemusten perusteella, ja mukaan pääsee vain osa.

”Yritämme koulujen kanssa haarukoida, että ketkä lapset hyötyisivät valmennuksesta parhaiten. Ryhmissä on 8-10 oppilasta. Yhdessäkin koulussa tuli 35 hakemusta”, Karjalainen sanoo.

Hakemuksissa koululaiset saavat kertoa, mikä tekeminen heitä kiinnostaa vai kiinnostaako mikään.

”Ryhmät ovat hyvin värikkäitä ja sekalaisia. Perusvaatimuksena on jonkun verran itseohjautuvuutta. Pitää pystyä esimerkiksi tulemaan säännöllisesti paikalle.”

Maksuttoman ryhmän toimintaa vetää viikosta toiseen sama valmentaja.

”He ovat koulutettuja hyvinvointialan ammattilaisia, jotka eivät tee työtä pelkällä sydämellä, vaan heillä on myös osaamista.”

Valmentajien palkan maksaa Oulun kaupunki, jonka kanssa on sovittu toiminnan jatkuvan myös ensi lukuvuonna.

Idea hyvinvointivalmennuksesta syntyi kymmenen vuotta sitten Rovaniemellä, jossa Niemi ja Karjalainen molemmat opiskelivat.

Se leijui siitä asti ilmassa, enemmän tai vähemmän mielen päällä, kunnes pari-kolme vuotta sitten se alkoi tiivistyä toiminnaksi. Valmennusryhmät aloittivat viime syksynä.

”Opiskeluaikoina huomasimme, että ryhmässä tekeminen vaikuttaa hyvinvointiin on se sitten pulkalla laskemista, taiteen tekemistä tai sählyn pelaamista. On aivan sama mitä tekee, vaikka se ei olisi sitä omaa lempijuttua, kunhan vain on porukka”, Niemi sanoo.

Dynamo Junioreiden ajatus hyvinvointivalmennuksesta sopii heidän mukaansa muillekin kuin koululaisille. He ovat jo vetäneet sitä yhdelle alle 27-vuotiaiden nuorten aikuisten ryhmälle sekä myös yhden yrityksen henkilöstölle.

Yhdistys aikoo levittää valmennustaan Oulun ulkopuolelle muualle Suomeen.

”Siihen tarvitsemme sponsoreita ja resursseja. Maakuntiin meneminen vaatisi jalkatyötä”, Karjalainen sanoo.

Dynamo Junioreiden toiminnanjohtaja Anna Niemi iloitsee oppilaiden palautteesta ensimmäisen lukuvuoden jälkeen. Yksi oppilas kirjoitti näin: ”Jos haluat oppia jotain uutta, niin Dynamossa voit ja jos haluat liikkua, niin Dynamossa voit.”

Qridi