09 October 2020

Oppimiskokonaisuus laaja-alaisesta osaamisesta

Oppimiskokonaisuus laaja-alaisesta osaamisesta Koululaiseksi kasvaminen 1-2 on valmis oppimiskokonaisuus alkuopetusikäisille tulevaisuuden taitureille. Paketin mukana tulevat toiminnallisuudet johdattavat oppilaat oman oppimisen ja edistymisen tarkastelun äärelle.

Kokonaisuuteen kuuluvat opetussuunnitelman pohjalta laaditut valmiit sisällöt ja harjoitukset. Harjoiteltavat taidot syvenevät vähitellen ja pienempiä oppilaita ajatellen tehtävien ohjeistukset löytyvät myös äänitettynä.

Erilaiset arvioinnit ja harjoitukset auttavat oppimaan uusia koululaisen taitoja ja tutustuttavat oppilaan itsearvioinnin maailmaan. Valmiit päiväkirjat auttavat ymmärtämään enemmän omasta oppimisesta ja ohjaavat tallentamaan omia oppimisen tähtihetkiä.

Paketin timanttina loistaa Tulevaisuuden taituri -tehtävälista, jonka myötä oppilaat pääsevät omaan tahtiin harjoittelemaan tärkeitä tulevaisuuden taitoja.Lista sisältää 5 tehtävää kustakin laaja-alaisen osaamisen alueesta. Alueet on nimetty lapsen kielellä (L1 ajatteleva oppija, L2 ystävällinen taiteilija, L3 tunteellinen selviytyjä jne.) Tehtävät on jaksotettu niin, että seuraava tehtävä aukeaa, kun edellinen on tehty. Jokainen kortti sisältää kaksi eritasoista tehtävää: tähti- ja pokaalitehtävän.

 

Qridi